TUBI STUTTURALI

Carpenteria
Tondi saldati da nastro
Quadri saldati da nastro
Rettangolari saldati da nastro
Per serramenti
Corrimano
Gas commerciali
Acqua – neri/zincati
Qualità Spessori – Formati
FE 360 B
FE 430 B
Lunghezze da mm. 6000
Certificazioni
Certificati acciaieria sec. EN 10204 3.1.A
Certificati acciaieria sec. EN 10204 3.1.B
Strutturali quadri
Strutturali rettangolari
Qualità Spessori – Formati
FE 430 B e C
FE 510 C e D
secondo EN 10210 e EN 10219
Lunghezze da m. 12000 a mm. 18000
Certificazioni
Certificati acciaieria sec. EN 10204 3.1.B